Module /  NT2 - Effectiveness 1 mondeling

In deze module breid je je kennis van uitdrukkingen en woordenschat uit zodat je ook de impliciete betekenis van teksten begrijpt. Je leert flexibel en efficiënt met de Nederlandse taal om te gaan. Het spreekt voor zich dat je op dit niveau zo goed als foutloos de opgedane kennis van de Nederlandse grammatica toepast. Je besteedt de nodige aandacht aan stijl, structuur en uitspraak. 

Inhoud

  • de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken in allerlei audiovisueel materiaal zoals radio- en tv-interviews, documentaires en films
  • een Nederlandstalige film bespreken
  • op een vlotte manier communiceren over abstracte onderwerpen 
  • groepsdiscussies volgen
  • je mening verwoorden en standpunten verdedigen in een debat
  • een verhaal vertellen
  • een presentatie geven over een complex onderwerp

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Educatief verlof
  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een deelcertificaat NT2 Vantage mondeling of een certificaat NT2 richtgraad 3. 

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden
Van 28/01/2020 tot 19/06/2020 dinsdag van 13:00 u. tot 16:05 u. + vrijdag van 13:00 u. tot 16:05 u. Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout 120

Mogelijke vervolgmodules

Als je alle niveaus NT2 hebt gevolgd, kan je geen vervolgmodule meer volgen in NT2 bij CVO EduKempen maar je Nederlands is op zo’n niveau dat je elke Nederlandstalige opleiding kan volgen.