Inschrijvingsgelden worden NIET terugbetaald, behalve in volgende gevallen:

  • bij het binnen de wettelijke termijn inleveren op het secretariaat van geldige
  • opleidingscheques. De uiterste datum van inlevering wordt aan de cursisten meegedeeld.
  • na het binnenbrengen op het secretariaat van attesten voor volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld ten laatste 1 maand na inschrijving
  • bij het niet opstarten van de opleiding door CVO Kempen
  • bij overboeking waardoor plaatsgebrek ontstaat in een bepaalde opleiding
  • bij zeer duidelijke overmacht (langdurige ziekte, zwaar ongeval, werk) waardoor de cursist niet kan starten met de opleiding: enkel bij melding op het secretariaat EN binnenbrengen van het attest van de dokter of het attest van het werk op het secretariaat vóór de eerste les!
  • bij vrijstelling van modules, verleend op basis van erkende studiebewijzen, binnen de 2 weken na inschrijving ingeleverd

De cursist vult het document ‘Aanvraag terugbetaling van de opleidingskosten’ in en geeft haar/zijn inschrijvingsformulier en het attest met de reden voor terugbetaling af op het secretariaat. Enkel betalingen met cash en bancontact worden per overschrijving terugbetaald.

Ga naar boven